OVERLOON

Overloon heette vroeger ‘Loon’. Loon of Lo(o) betekent bos met laag geboomte, met daarin een open weidegebied en een moerasbos. Het dorp lag dan ook middenin de heidevelden met slechts primitieve verbindingen met dorpen in de omgeving. Later is ‘Over’ er aan toegevoegd om onderscheid te maken met het dorp (Neer)Loon, dat verder stroomafwaarts (v.d. Maas) ligt bij Ravenstein.

Het dorp heeft 3.600 inwoners en is vooral bekend door de Slag om Overloon in de Tweede Wereldoorlog waarbij het bijna helemaal verwoest werd. Als herdenking hieraan is het historisch en educatief Oorlogsmuseum Overloon opgericht, wat in Nederland het grootste is in zijn soort.

Vroeger werd de omgeving, het buurtschap, waar het vakantiehuis staat, Hazenbroek genoemd. Het adres was ten tijde van de gemeente Maashees c.a. (tot 1942): Hazenbroek A200.

VAKANTIEHUIS

Op deze voormalige boerderij werd tot 1980 geboerd, door de ouders van de huidige gastheer. Het was een zogenaamd gemengd bedrijf met varkens, kippen, koeien, een paard en akkerbouw. In 1982 is de koeienstal verbouwd tot woonkamer/keuken, het varkenshok werd slaapkamer en de graanopslag werd badkamer.

Later zijn er aanpassingen en verbouwingen gedaan om er een particulier vakantiehuis van te maken. Met de verhuur voor familie en groep in weekend en vakantie is gestart in december 1998.